[MV] ทะเลสีดำ - ลุลา feat. ต้า พาราด็อกซ์

 

 

 

{denvideo http://www.youtube.com/watch?v=1DsrsQ5nGmI} 

ต้า - ทะเลสีดำ ไม่มีแสงไฟ มองไม่เห็นทาง เธอกลัวหรือไม่ 
ตุ๊กตา - ได้ยินเสียงเธอ จะกลัวอะไร จับมือฉันไว้ ฉันก็อบอุ่นหัวใจ  
ต้า - เธออาจเหน็บหนาว ทุกคราวที่เจอะคลื่นลม 
ตุ๊กตา - ก็ห่มใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธอ  
ต้า - อาจมองไม่เห็นเส้นของขอบฟ้าไกล 
ตุ๊กตา - ยังมีแสงดวงดาวจะคอยนำทางให้เราก้าวไป  
ต้า - เธอแน่ใจ ? 
ตุ๊กตา - ฉันแน่ใจ  
ต้า - ทะเลสีดำ 
ตุ๊กตา - ไม่นานก็เช้า  
ต้า - ค่ำคืนเหน็บหนาว 
ตุ๊กตา - จับมือฉันไว้  
ต้า - ทะเลสีดำ 
ตุ๊กตา - ไม่ต้องหวั่นไหว  
ต้า - จะทำเช่นไร 
ตุ๊กตา - กอดฉันไว้เธอ..  
ต้า - ทะเลสีดำ ทำให้ฉันกลัว อาจทำให้เธอ นั้นต้องลำบาก 
ตุ๊กตา - ไม่เห็นเป็นไร อย่าไปคิดมาก มันคงไม่ยาก เพียงเธอจับมือฉัน  
ต้า - เธออาจเหน็บหนาวทุกคราวที่เจอะคลื่นลม 
ตุ๊กตา - ก็ห่มใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธอ  
ต้า - อาจมองไม่เห็นเส้นของขอบฟ้าไกล 
ตุ๊กตา - ยังมีแสงดวงดาวจะคอยนำทางให้เราก้าวไป  
ต้า - เธอแน่ใจ 
ตุ๊กตา - ฉันแน่ใจ  
ต้า - ทะเลสีดำ 
ตุ๊กตา - ไม่นานก็เช้า  
ต้า - ค่ำคืนเหน็บหนาว 
ตุ๊กตา - จับมือฉันไว้  
ต้า - ทะเลสีดำ 
ตุ๊กตา - ไม่ต้องหวั่นไหว  
ต้า - จะทำเช่นไร 
ตุ๊กตา - กอดฉันไว้เธอ ...