มาดูกันซิว่าวันว่างๆของท่านยมทูต เขาทำอะไรกันบ้าง ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?